Internetová recepce

Ochrana osobních údajů

Vážené pacientky,

správcem Vašich osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení Obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ze dne 27. dubna 2016 (dále jen „Nařízení“ nebo „GDPR“) a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále též „Zákon“) je společnost MEDFEM, s.ro., se sídlem Žufanova 1114/1, 163 00 Praha 17, IČ: 24180483, IČZ: 06484001, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C, vložka 186163 (dále jako „MEDFEM“ nebo „Správce“)

Společnost MEDFEM, s.r.o. v souladu s Nařízením jmenuje k datu účinnosti Nařízení pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“), který je vybaven nezbytnou pravomocí v dané oblasti a je zapojen do veškerých oblastí týkajících se ochrany osobních údajů. Pověřenec pak zejména monitoruje činnosti zpracování osobních údajů, ověřuje soulad s Nařízením a provádí dohled nad principy a zásadami ochrany osobních údajů Správce. Na pověřence MEDFEM, s.r.o. je možné se obrátit prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů („DPO“)

Michal Javůrek, email: michal.javurek@medfem.cz, tel.: +420 235310287

Společnost MEDFEM, s.r.o. přistupuje k ochraně Vašich osobních údajů s maximální zodpovědností. Přijímá nezbytná opatření k ochraně Vašich osobních údajů, zejména pak s ohledem na poskytování zdravotních služeb a vedení související zdravotnické dokumentace pacientů.

V Praze dne 3. září 2018

MUDr. Lukrécia Tatárová, MBA
jednatelka MEDFEM, s.r.o.